chất lượng không khí trên toàn thế giới-利来app

chất lượng không khí trên toàn thế giới-利来app

tốt
vừa phải
không tốt cho các nhóm nhạy cảm
có hại cho sức khoẻ
rất nguy hại cho sức khỏe
nguy hiểm
chia sẻ: “ mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/android
google chrome
firefox
cloud apialternatively, in can you can not access the chrome store, you can also download the ".crx" plugin file
. in order to install the crx file by, you can follow those 3 steps:

 • settings-icon > tools > extensions
  { the 'three horizontal-bars' icon in the top-right corner }
 • drag and drop the "crx" extension file onto the extensions page from step 1
  { .crx file should likely be in your downloads directory }
 • install the aqicn air quality plugin

 • (more information from or
  )

  in case you can not access the firefox store, you can also download the ".xpi" add-on .
  in order to install the cityname air quality widget on your favorite iphone or ipod device, just launch the internet browser from your device and open the web page: "".

  or just scan this qr-code:
  then click on this icon to install the widget as an application directly accessible from your iphone homescreen.
  you can download the cityname air quality widget on your android device directly from
  (你可以从下载此应用).

  in case the android app store can not be accessed, you can also directly download the signed apk file.
  (如果不能访问 google应用商店,你也可以从我们的网站上直接下载apk文件)
  các trạm giám sát chất lượng không khí đang sử dụng các cảm biến hạt laser công nghệ cao để đo ô nhiễm pm2.5 thời gian thực, đây là một trong những chất gây ô nhiễm không khí có hại nhất.

  rất dễ cài đặt, chúng chỉ cần một điểm truy cập wifi và nguồn điện usb. sau khi kết nối, mức độ ô nhiễm không khí được báo cáo ngay lập tức và theo thời gian thực trên bản đồ của chúng tôi
  về các thang đo chất lượng không khí

  - giá trị chỉ số chất lượng không khí (aqi)mức độ ảnh hưởng sức khỏe
  0 - 50 tốt chất lượng không khí được xem là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
  51 -100 trung bình chất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
  101-150 không tốt cho người nhạy cảm nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. số đông không có nguy cơ bị tác động.
  151-200 có hại cho sức khỏe mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe; nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
  201-300 rất có hại cho sức khỏe cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
  300 nguy hiểm cảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể chịu tác động nghiêm trọng đến sức khỏe

  để biết thêm về ô nhiễm và chất lượng không khí , xem đang đề hoặc .

  để biết những lời khuyên về sức khỏe rất hữu ích của bác sĩ y khoa richard saint cyr ở bắc kinh, xem blog.


  thông báo sử dụng: tất cả dữ liệu chất lượng không khí không được xác thực tại thời điểm công bố. nhằm đảm bảo chất lượng, những dữ liệu này có thể được cập nhập mà không cần thông báo trước. nhóm dự án chỉ số chất lượng không khí toàn cầu đã thực hiện tất cả yêu cầu cần thiết trong việc biên soạn các thông tin này. nhóm dự án hoặc các bên liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc cung cấp những dữ liệu này trong bất kỳ trường hợp nào.  cài đặt


  cài đặt ngôn ngữ:


  temperature unit:
  celcius